Pavel Lžičař

Kontrabas, zpěv

pavel@drevopis.cz

Pavel_profil
cz
en

Pavel hraje s Monogramem od roku 2001.Vystudoval kontrabas na pražské Státní konzervatoři.Zkušenosti získával v mnoha profesionálních kapelách různých žánrů,např. Originální pražský synkopický orchestr,The Hottentots Orchestra s Jiřím Suchým,Cimbálová muzika,nebo Quartet The Rhythm Strings.V současnosti kromě Monogramu hraje v Pražském swingovém orchestru a v triu Mafia swing. Mezi jeho záliby patří příležitostný zpěv v Monogramu ,pomlouvání kolegů z kapely při moderování našich vystoupení a jízda na čemkoli,co voní benzínem a dálkou.Vášnivý a vytrvalý opravář motocyklu Jawa 90,r.v. 1969

He plays with Monogram from 2001. He studied on Prague Conservatory. He received many experiences with pro bands like Original Prague syncopated orchestra, The Hottentots Orchestra with Jiří Suchý, Cimbálová muzika, or quartet The Rhythm Strings. In this time he plays too with Prague swing orchestra, in tiro Mafia swing. His hobbies includes casual singing in Monogram, slandering bandmates in moderating our performances and driving of anything, what smells of gas and distance. Passionate and persistent motorcycle repairman of Jawa 90 1969′.


Top