o kapele

cz

Pražská skupina Monogram působí na České i zahraniční hudební scéně již 30 let.
V současné době hraje ve složení: Jaromír Jahoda (banjo, zpěv), Zdeněk Jahoda (mandolína, zpěv), Jindřich Vinkler (kytara, zpěv), Erik Banič (kontrabas, zpěv).

Repertoár skupiny tvoří hlavně autorské písně z dílny kytaristy Jindry Vinklera, převážně v angličtině a také originální instrumentálky od ostatních členů skupiny.
Za 30 let hudební činnosti kapela Monogram nasbírala řadu významných ocenění na poli akustické hudby. V rámci hlasování ČBA (Česká Bluegrassová Asociace) byla několikrát vyhlášena jako Nejlepší instrumentální skupina. V letech 2008, 2015 získala ocenění asociace EBMA jako Evropská skupina roku. Také jednotliví členové získali několikrát ocenění instrumentalista roku (banjo, kytara, mandolína).

Monogram pravidelně vystupuje na předních festivalech v České republice (Porta, Prázdniny v Telči, Zahrada, Stodola Michala tučného aj.) a v řadě dalších zemí (Dánsku, Švédsku, Španělsku, Velké Británii, Francii). Kapela vystoupila také dvakrát na prestižním festivalu IBMA v Nashville USA. Členové skupiny mají na svém kontě spolupráci s mnoha domácími i zahraničními umělci např. Druhou Trávou, Bratry Nedvědovými, Jiřím Suchým, Danielem Hůlkou, Danielem Landou, Slávkem Hanzlíkem, Chrisem Jonesem, Bilem Keithem aj.

Skupina Monogram natočila celkem 6 alb. Tři z nich ocenila ČBA v rámci hlasování jako Album roku. Nejnovější je kompletně autorská deska SIMPLE MAN.

en

A Prague’s band Monogram is on the Czech and foreign scene 30 years now!
They currently plays in the lineup: Jaromír Jahoda (banjo, vocal), Zdeněk Jahoda (mandoline, vocal), Jindřich Vinkler (guitar, lead singer) and Erik Banič (upright bass, vocal).

The group’s repertoire consists mainly of original songs from the workshop of guitarist Jindra Vinkler, mostly in English, as well as original instrumentals from other members of the group. In the 30 years of musical activity, the band Monogram has collected a number of important awards in the scene of acoustic music. In voting of the CBA (Czech Bluegrass Association), they was announced as the Best Instrumental Group, several times. In 2008, 2015, they received the EBMA award as the European Group of the Year. The individual members also won the Instrumentalist of the Year award, several times (banjo, guitar, mandolin).

The Monogram regularly performs at leading festivals in the Czech Republic (Porta, Prazdniny in Telc, Zahrada, Stodola Michala Tucneho, etc.) and in a number of other countries (Denmark, Sweden, Spain, Great Britain, France). The band also performed twice at the prestigious IBMA festival in Nashville, USA. The members of the group have collaborated with many domestic and foreign artists, such as the Druha Trava, The Nedved Brothers, Jiri Suchy, Daniel Hulka, Daniel Landa, Slavek Hanzlik, Chris Jones, Bil Keith, etc.

Monogram recorded a total of 6 albums. Three of them were awarded-in the voting of the CBA, as the Album of the Year. The latest album is the completely original one, called SIMPLE MAN.

Jaromír Jahoda

Banjo, zpěv
jahod250@gmail.com

Zdeněk Jahoda

Mandolína, zpěv
z.jahody@gmail.com

Jindra Vinkler

Kytara, zpěv
eldarien@seznam.cz

Erik Banič

Kontrabas, zpěv
erique@volny.cz